lördag 27 februari 2010

Dags att sätta jobben före skattesänkningar

Moderaterna ska kampanja för bidraget till hushållstjänster. Kanske känner Schlingmann ett behov av att mobilisera basen i Danderyd, Täby och Lidingö. Det är där, bland landets höginkomsttagare som de subentionerade hushållstjänsterna är populära.

Moderaterna vill i sin nya kampanj för bidragsstödda hushållstjänster sälja in det hela som en viktig jobbfråga. Man bygger alltså sin politik på den Almega-rapport som starkt bör ifrågasättas. De nya jobb som avdragen under 2009 räcker till handlar om något tusental. Dessutom till en kostnad som gör att nästan dubbelt så många jobb skulle ha skapats i äldreomsorgen eller förskolan - om pengarna satsats där istället.

Stödet till hushållstjänster skapar alltså färre jobb än vad pengarna skulle gjort om de satsas i välfärden. Det bidrar till att öka klyftorna ytterligare eftersom det är 26 gånger vanligare att höginkomsttagare använder tjänsterna än att låginkomsttagare gör det. Och det löser inte livspusslet för stressade barnfamiljer. En övervägande majoritet används av personer över 40. Det är dags att moderaterna sätter jobben före skattesänkningar. Det skulle vara värt en kampanj.

Bloggar att läsa idag är Alliansfritt, Peter Andersson, Röda Berget

Syna bluffen från Almega - få nya jobb i hushållssektorn

Debatten om att subventionera hushållsnära tjänster kom i gång igen under veckan som gick. En mycket svag rapport från Almega fick okritiskt sätta bilden; att stödet till dem som köper tjänster skapat mängder av nya jobb. Men journalisterna har gjort ett dåligt jobb när det gäller att granska påståendet. I själva verket kan bara tusentalet nya jobb ha skapats till en mycket hög kostnad som kunnat skapat fler jobb om de används effektivare.

Skatteverket har berättat att man beräknar att man ska betala ut 600 miljoner kronor 2009. Det innebär att tjänsterna omsatt 1.2 miljard. Antag att det är lite för lågt räknat så vi höjer omsättningen till 1.5 miljard. Ett ledande företag i denna bransch tar 350 kronor i timmen för sina tjänster. Dividerar man den totala omsättningen med timkostnaden får man fram att ca 4.3 miljoner timmar fakturerats. Omräknat till heltidstjänster (1800 timmar) innebär det att det handlar om knappt 2400 heltidstjänster. Och så ska man veta att regeringen räknade men att det redan jobbade något tusental personer vitt i denna bransch före subventionen. De nya jobb som kommit till kan kanske handla om något tusental. Och pengarna, de 750 miljoner kronor som statskassan subventionerat kalaset med, skulle räcka till knappt 2000 NYA jobb i vår gemensamma sektor som under samma period förlorat 25 000 anställda.

Det är alltså något skumt med Almegas rapport och bevakningen av den är mycket svag. Likt megafoner för ett litet särintresse basunerar tidningar och andra medier okritiskt ut bilden av något oerhört stort och betydelsefullt. Samtidigt vet vi att det är de som har det bäst ställt som nu får ytterligare ett bidrag av staten, att lägga till den långa rad av stora skattesänkningar som denna grupp kunnat kvittera ut. Det är måhända besvärligt för de röd-gröna att ta debatten om detta baserat på den bild som företagarna som lever gott på detta försöker sätta. Men med verkligheten som grund kan det inte råda något tvivel om att bidragen till hushållstjänster ska bytas bort till något som skapar fler jobb. Och helst då i verksamheter som vi alla är beroende av och kan ha nytta av.

Läs mer om ämnet på Svd,

Bloggar om det gör även Marika på Storstad

torsdag 25 februari 2010

Så ska jobbmisslyckandet döljas

Det röd-gröna försprånget i opinionen håller i sig. Kanske bidrar det till en stress hos moderaterna att försöka dölja sitt misslyckade med jobben. Vallöftet om färre i arbetslöshet och utanförskap har spruckit men nu måste ytan poleras upp. 65000 praktikanter ska därför dumpas på våra myndigheter.

Samtidigt har bara det senaste året 25000 tjänster försvunnit i kommuner och landsting (1000 bara i mitt län). Sedan valet är det ca 70 000 färre som jobbar i skola, äldreomsorg, sjukvård och andra viktiga välfärdsjobb, enligt SCB. Om regeringen inte varit så pigga på stora skattesänkningar skulle fler kunnat jobba kvar i välfärden. Då hade behovet av att dumpa praktikanter på myndigheterna varit betydligt mindre.

Nu ska sägas att jag tycker att det är bra att det inrättas praktikplatser i såväl stat, kommun, landsting och näringsliv. Det kan vara ett första steg in i arbetslivet för unga och en nystart för den som blivit arbetslös. Men för att det ska kunna bli en sådan start kan man inte dränka en ganska liten organisation med folk som rimligen knappt kan få handledning eller möjligheter att stanna kvar. Och man kan ju undra hur moderata ministrar motiverar för sig själva att man använder sig av den värsta sortens ”AMS-politik”.

Läs mer i DN och Svd samt Peter Andersson

Annat läsvärt finns som vanligt hos Alliansfritt och Krassman

tisdag 23 februari 2010

När ska någon avgå?

Tågkaoset fortsätter. Trots att det är flera dagar sedan det snöade är det svenska tågsystemet närmast lamslaget. Men med blå himmel och s0lsken fortsätter aktöererna att skylla på väderläget. Det är djupt otillfredsställande. Får man inte tågen att avgå är det nog dags för någon ansvarig att göra det. SJs VD, styrelseordförande eller infrastrukturminister Åsa Torstensson ligger närmast till hands.

Den senare har under denna mandatperiod främst ägnat sig åt att arbeta med en ideologiskt motiverad avreglering av järnvägstrafiken och till att prioritera motorvägsprojekt. Nu ägnar hon den mesta tiden åt att skylla ifrån sig. Om det inte är vädrets fel är det socialdemokreternas. Det egna ansvaret efter snart fyra år i regeringsställning är en väl förborgad hemlighet.

Mer kan läsas på DN, DN2, Svd, Svd2, AB, AB2, Exp, Exp2

torsdag 18 februari 2010

Ett svek till mot de utförsäkrade

Några kronor mer lovade Sven Otto Littorin de utförsäkrade som flyttats över till arbetsförmedlingen. Så blev det inte. Det blev mindre. Det visar statistik från Försäkringskassan. Det är ytterligare ett svek i den tragiska farsen om sjukförsäkringen.

Läs mer på Svd, och Aftonbladet samt hos Peter Andersson

onsdag 17 februari 2010

Dags att tåget går som tåget!

Har man en timme till Stockholm med tåg har vinterns ständiga tågproblem varit oerhört påfrestande. Försenade tåg och inställda tåg har närmast varit regel, i alla fall är det upplevelsen. Att SJ och banverket inte har klarat uppdraget är självklart. Och att regeringen istället mest jobbar med sin avreglering av järnvägen gör inte saken bättre. Det behövs tunga tåginvesteringar snarare än ideologiska experiment. Dagens hearing i riksdagen kan förhoppningsvis leda fram till bättre prioriteringar i politiken.

Läser sedan i AB att det var älgarnas fel att tågen inte går..-)

tisdag 16 februari 2010

Moderaterna fortsätter mörka pengarna

Moderaterna vill fortsätta mörka från vilka personer eller företag som partiet får stora gåvor. Justitieminister Beatrice Ask vill inte lägga fram någon lagstiftning om detta och moderaterna och kristdemokraterna vill inte att den frivilliga överenskommelse som partierna har ska reglera detta. Man kan undra vilka kopplingar de vill dölja?

Moderaterna sticker ut som det parti i Sverige som får störst donationer från hemliga bidragsgivare. Det handlar om ca 80 miljoner under några år på 2000-talet. Partiet hävdar styvnackat att det inte är något som andra ska lägga sig i. Men självklart öppnar hemlighetsmakeriet för korruption. Kan man köpa Moderterna? Får partiet donationer av de 200 svenskar som fått mellan en och drygt 40 miljoner i sänkt skatt? Ingen vet för Moderaterna mörkar.

Pengar i politiken är givetvis intressant och borgerliga krafter har sedan länge kritiserat de miljoner som fackföreningsrörelsen stöttat Socialdemokraterna med. Men det är något som sker helt öppet. Idag kan ingen hävda annat än att de borgerliga har ett stort ekonomiskt övertag. Valbudgetarna på den borgerliga sidan är nästan dubbelt så stora som oppositionens. Till det kommer hela näringslivets insats som vida överstiger fackföreningsrörelsens. Den ekonomiska makten har idag också regeringsmakten. Det märks på politiken.

Mer om pengarna i politiken kan man läsa i denna rapport från Arbetarrörelsens tankesmedja
Mer om moderaterna finns på DN, DN2, DN3

Läser även Peter Andersson och Veronica Palm som följer upp debatten om sjukförsäkringen och alltid intressanta Alliansfritt.

Färre i välfärden med Reinfeldt, det är skandalen!

Välfärdsarbetarna blir färre, enligt nya siffror från SCB idag. Över 100 000 färre jobbar inom kommuner och landsting jämfört med i sista kvartalet 2006. Korrigerar man det för en mätförändring är det ca 70 000 färre i välfärden nu jämfört när regeringen tillträdde.
Påstående att regeringen valde skattesänkningar före jobben i välfärden får därmed sin bekräftelse.

Några artiklar om detta i landets tidningar har jag dock inte hittat. Där skriver man hellre om valfusket inom moderaterna. Säkert allvarligt men både jobbfiaskot och nedskärningarna i välfärden borde vara mer intressanta.

måndag 15 februari 2010

Jobben är skandalen

Tidningarna är fyllda med reportade om den moderata valfuskskandalen. Men den stora skandalen som moderaterna borde hängs ut för är misslyckandet med jobben. Ett fåtal artiklar handlar om hur de borgerliga bryter sitt vallöfte och inte klarar av att minska arbetslösheten under mandatperioden.

Att frågan är politiskt viktig förstår man av de felaktigheter som regeringen sprider omkring sig. Reinfeldt själv försökte i partiledardebatten få det till att sysselsättningen ökat, trots att den minskat. Jan Björklund hävdade i Ekots lördagsintervju att sysselslättningen minskat för att regeringen minskat utanförskapet. Men utanförskapet har ökat med 70 000 enligt Riksdagens Utredningstjänst och sysselsättningen beräknas på den totala befolkningen i arbetsför ålder. Så det var också fel. Så nu räcker det med interna skandalreportage om moderaterna. Granska misslyckadet med jobben istället!

Men i brist på det får ni hålla tillgodo med annat. Fuskskandalen skrivs det om i SvD, SvD2, Svd3, DN, DN2, Aftonbladet, Expressen om samma sak i piratparitet. Läser också bloggarna Viktor Tullgren, Peter Andersson, Alliansfritt

Moderata motsägelser!

Så har då moderatledaren själv kommenterat valfusket inom moderaterna. Men han är ingen mästare på rena och klara formuleringar. Reinfeldt säger nästan ingenting och tar inte ställning för eller emot just någonting. Fast han säger att man inte ska peka finger för det kan vara oskyldiga som pekas ut. Orsaken till denna försiktighet menar statsministern, är att det är nomineringstider och så kan alla möjliga försöka skada alla möjliga.

Kanske är det att se som att partiordförande Reinfeldt tar partisekreterare Schlingmann i örat för han har tydligen en annan uppfattning och har kraftigt fördömt det hela. Att provvalet inte verkar helt lysande skött verkar ställt utan allt rimligt tvivel men den moderata krishanteringen är måhända lika dålig. Om den kan man läsa mer hos Alliansfritt.


Läs även mer på DN, DN1, DN2, DN3, SVD, SVD2, SVD3, SVD 4, Aftonbladet, AB2, AB3, Expressen
Peter Andersson och Alliansfritt bloggar om det

söndag 14 februari 2010

Få jobb - stora avdrag för högavlönade

Det är föga förvånande högavlönade som vinner på de skattesubventionerade hushållstjänsterna. Det visar en undersökning från SCB.

Siffrorna är också intressanta för att de visar att reformen inte skapat särskilt många jobb. 880 000 000 miljoner kronor har fakturerats. Om timkostnaden för tjänsterna som fakturerats ligger på 250 kronor, vilket är lågt räknat, ger det 3 520 000 arbetade timmar. Om man räknar om det i årsarbetare (1700 timmar) landar vi på drygt 2000 heltidstjänster. De som trodde att det skulle skapas en massa nya jobb borde vara besvikna. Men som vanligt kan höginkomsttagarna glädjas åt ännu en bonus från Borg.

Läs mer hos Svd, Expressen

fredag 12 februari 2010

(M)inistrar skyller ifrån sig

Reinfeldt skyller ungdomsarbetslösheten på ungdomarna. Idag är nästa m-minister ute och skyller ifrån sig. Cristina Husmark-Persson försöker nämligen få regeringens politik att vara Försäkringskassans fel. Stora besparingar på kassan och rader av lagförändringar har helt enkelt gjort jobbet oerhört svårt och leder förstås till en pressad organisation. Det är regeringens ansvar men det är inget man vill låtsas om.


Läs gärna mer på Alliansfritt

Gärna en god gärning - men först ett rejält skatteavdrag

Välgörenhetsindustrin har det jobbigt. Skandalerna i Röda Korset avlöser varandra och förtroendet bland givare och fotfolk lär ha fått sig en rejäl smäll. Men att leva gott på andras känsla att göra gott är inte bara något som gäller Röda Korset. Det aggressivt satsande Postkodlotteriet är ett annat exempel där pengar går både till bolaget som äger det hela och till miljonlöner till VD. Uppenbarligen är de bekymrade över hur omvärlden ser på dem, jag har fått svara på flera undersökningar om hur jag uppfattar lotteriet och definierar begrepp som ”marknadsdriven välgörenhet”.

I politiken vurmar nu Kristdemokraterna för mer av välgörenhet och det behöver ju inte vara fel. Fast nu ska den visst ske på skattebetalarnas bekostnad. Tanken är att man ska få göra avdrag för gåvor på sin skatt. Alltså gärna en god gärning - men först ett rejält skatteavdrag. Idén är ett vallöfte och en utredning är både tillsatt och slutförd. Utredaren fick som direktiv av regeringen att han skulle ta fram lagtext även om han kom fram till att det var en dum idé – vilket han förstås gjorde. Som någon sorts protest föreslog han dessutom att det skulle finansieras med försämrade reseavdrag. Det är faktiskt stor komik i en värld fyll av paragrafer och torra lagtexter.

Ansvarfulla fack - oansvariga arbetsgivare

Igår rapporterade fler medier om ökade utdelningar i börsbolagen. Sedan tidigare har vi sett en bonuskarusell och kraftiga löneökningar till direktörer. Samtigt har arbetsgivarna gått fram med 0-avtal med hänsyn till "det ekonomiska läget". Att det är orimligt och hycklande borde stå självklart för alla.

Fast det finns förstås undantag. Idag rycker moderata Svenska Dagbladet ut till försvar mot löntagarnas rimliga anspråk. De har ju fått lägre skatt och skall följdaktigen nöja sig med en mindre andel av det produktionsresultat de jobbat ihop åt sina ägare. Det är förstås ett resonemang som haltar betänkligt även om det förvisso är en bärande del av regeringens ekonomiska politik - som ska ge lägre löner. Man kan ju tillexempel undra om också dyrare a-kassa och skatten på trafikförsäkringen ska läggas på i form av högre löneanspråk? Så resonerar förstås ingen seriös förhandlare.

Nu behöver vi inte vara särskilt oroliga. De lönekrav som lagts fram av facken är redan i utgångsläget balanserade och rimliga. Svensk fackföreningsrörelse fortsätter att ta ansvar för både jobben, konkurrenskraften och reallöneökningar för sina medlemmar.

Mer om dett kan man även läsa hos Peter Andersson

torsdag 11 februari 2010

Hycklarna i näringslivet

Inga löneökningar, det klarar inte företagen. Så har det låtit från arbetsgivarna under vintern. Men pengar har det funnits både till stora löneökningar och bonusar för direktörerna och nu också till utdelningar. Samtidigt ger Riksbanken onda ögat till den svenska fackföreningsrörelse som mer än något annat tar ansvar för jobben. Det finns skäl att understryka det som LOs chefsekonom säger om att det inte är lönesidan som driver upp någon svensk inflation.

Jag har skrivit det förr och det förtjänas att upprepas: lönerna halkar efter och ägarna tar en allt större del av produktionens resultat. Att mot denna bakgrund - och med de egna excesserna i löner, bonusar och utdelningari bagaget - hävda o-avtal är skamligt. Hycklarna i Svenskt Näringsliv borde inte bara skämmas utan också betänka sitt eget ansvar för en ansvarsfull utveckling av löner och ersättningar. Däri ligger nämligen ett stort hot mot en lönerörelse som skapar förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Mer om räntan kan man också läsa i DN, DN2 och DN3 samt AB

Arbetslösa ungdomar får skylla sig själva, enligt Reinfeldt

Statsministern försöker ofta hävda att han tar ansvar. Men för att ta ansvar skyller han väldigt mycket på andra. Nu senast förklarar han den höga ungdomsarbetslösheten som hans politik genererar att:

”Det är en myt att det inte finns arbete att söka i svåra tider. Det finns alltid lediga platser. […] En viktig orsak till att ungdomar inte får jobb är att de inte söker jobb.” (Dagens Sydsvenska enbart i papperstidningen)

Vad Reinfeldt menar är att arbetslösa ungdomar får skylla sig själva. Man kan höra hur han tänker: Här har vi sänkt skatterna, tagit bort utbildningsmöjligheter och havererat a-kassan och så har de otacksamma ungdomarna mage att gå arbetslösa.

Den som vill veta mer om Reinfelds citat kan läsa mer hos Johan Ulvenlöv och Alliansfritt.

onsdag 10 februari 2010

Jobben, jobben, jobben

Arbetslösheten fortsätter att vara hög. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik är fler arbetslösa nu jämfört med för ett år sedan. Det är dessutom anmärkningsvärt att Sverige halkar efter, inte bara i OECDs välståndsliga utan även när det gäller jobben. Tidigare har vi haft lägre arbetslöshet än andra, nu är vi i det närmaste ikapp. Det visar att regeringens politik har varit felaktig och bara ökat klyftorna och byggt på underskott och utanförskap.

Jag har flera gånger pekat på att det behövs insatser för fler jobb istället för skattesänkningar för grupper som redan har det bra ställt ekonomiskt. Välfärdsektorn, byggsektorn och utbildning är tre viktiga områden där regeringen skurit ner eller gjort otillräckligt. Men borgarna lovar ännu så länge bara mer av den politik som misslyckats. En ny inriktning för jobben och Sverige kräver uppenbarligen regeringsskifte.

tisdag 9 februari 2010

Centerpartister i spinn över LAS

Några centerpartister har gått i spinn av glädje över att en socialdemokratisk tidning vill göra undantag från LAS i samband med en neddragning av verksamheten. Det skulle bevisa både att LAS är fel och att socialdemokrater har dubbelmoral när det gäller anställningsskyddet. Men vad centerpartisterna i själva verket uppmärksammar är att LAS är flexibel och dispositiv (alltså att det i en förhandling går att träffa avtal om att göra undantag). Centerpartiets iver att helt avskaffa LAS blir därmed betydligt mer svårbegriplig, möjligen med undantag för de själva.

Den som vill ta del eländet kan göra det på och på några av centerbloggarna som jag länkar till här.

måndag 8 februari 2010

Om löner, klyftor och den amerikanska drömmen

Jag har tidigare skrivit om det orimliga i arbetsgivarnas krav på 0-avtal i lönerörelsen. Inte minst eftersom direktörerna ger sig själva mycket höga lönelyft och att löntagarna får en allt mindre del av produktionens resultat medan kapitalägarna får mer. Om avtalsrörelsen kan man läsa kloka tankar idag på Aftonbladets ledarsida.

Dummheter kunde man dock läsa i Dagens Nyheter i går. Skattebetalarnas förening försöker återigen sälja in budskapet om sänkta skatter eftersom ingen kan bli rik annars, om man inte har en rik pappa. Möjligen missade författarna att det kan tolkas som att det är dags att återinföra en kvarlåtenskapsskatt, något som förra finansminister Feldt nyligen pläderat för. Men det värsta med artikeln är att den har fel. Låginkomstutredningen från Arbetarrörelsens ekonomiska råd visar tvärtom att den sociala rörligheten har tjänat på relativt höga skatter som används för att utjämna ojämlika förutättningar. Den amerikanska drömmen har så att säga levt och fungerat i Sverige snarare än i USA. Har, är det väl bäst att tillägga, eftersom politiken idag går i fel riktning.

Läs gärna mer hos Krassman som bloggar om detta liksom Roger Jönsson

lördag 6 februari 2010

Reinfeldt har fel fakta igen!

Statsministern har precis avslöjats med felaktiga jobbsiffror när han återigen slirar med verklighetsbeskrivningen. Nu är det OECD-rapporten om att Sverige klarat krisen dåligt och halkar ner i välståndsligan som bortförklaras på ett helt felaktigt sätt. Reinfeldt hävdar att det beror på att vi är mer exportberoende än andra. Det är fel. Enligt Eurostat är har hälften av EU länderna högre exportintensitet. Här kan man se det i diagramform i ett dokument från Svenskt Näringsliv. Den svenska exporten har heller inte drabbats hårdare än andra. Kommerskollegiums internationella jämförelse visar tydligt att den svenska exporten klarat sig relativt väl jämfört med andra. För andra gången på en vecka far alltså statsministern ut med uppenbart vilseledande information.

Mer om detta kan man se och läsa i AB, DN, DN2 .

Bloggar gör bl a Monica Green, Kulturbloggen

fredag 5 februari 2010

Sverige halkar efter

Ytterligare ett bevis på att den borgerliga regeringen skött krisen dåligt kom idag i form av en tillbakagång i OECD:s sk välståndsliga, rapporterar Ekot. Sverige halkar efter där, liksom vi göra när det gäller arbetslösheten. Att vi snabbt närmat oss "Europas kärna" när det gäller arbetslöshet, trots att vi tidigare haft väsentligt lägre arbetslöshet, skrev jag om för några dagar sedan.

Egentligen är det inte så konstigt att det går sämre för Sverige. Regeringens krisberedskap var obefintlig. Bara några månader innan den akuta krisen slog in utmålade Anders Borg de farhågor som Thomas Östros tog upp i en riksdagsdebatt som svartmålning. Ingen annan än Östros trodde på kris och arbetslösheten menade finansministern. Han kan dock glädja sig åt att han fick ärva mycket goda statsfinanser från den regeringen Östros tillhörde. Utan dem skulle läget för landet vara mycket värre.

Läs mer i AB

Centern vill sänka din lön

Efter att regeringens ekonomiska politik misslyckats med att skapa fler jobb kommer nu nästa förslag från centerpartiet: sänk lönerna. Egentligen är det inget nytt. Hela regeringens ekonomiska politik bygger på teorin att sänkta skatter och försämrad a-kassa ska trycka tillbaka lönerna på hela arbetsmarknaden. Läs gärna Expressens avslöjande eller Utredarna på TCO som förklarar varför ett inte fungerar.

Lite kul är det också att de borgerliga har samma syn på att dela på jobben som man tidigare kritiserade miljöpartiet för. Tanken är att det bara finns ett visst antal jobb - eller en viss summa pengar för löner - som man måste dela på. Politiken måste istället inrikta sig på att skapa förutsättningar för fler jobb med högre löner. Det sker genom utbildning, forskning, bättre infrastruktur mm. Att centerpartiet gått vilse i nyliberalismens snårskog är sannolikt en förklaring till partiets kräftgång och att Sverige nu halkar efter.

Läs mer om centerpartiet DN, DN2, SVD, DN igen, Alliansfritt, Peter Andersson

torsdag 4 februari 2010

Minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet med Reinfeldt

Statsministern fortsätter att fuska med jobbstatisiken. Efter att ha tvingats backa från ett tidigare påstående om 100000 nya jobb återkommer han i riksdagens talarstol med nya dimridåer. Alliansfritt reder ut en del av begreppen men ett av de allvarligaste misstagen statsminister gör är att inte ställa sysselsättningen i relation till befolkningen. Om man gör det ser man tydligt hur sysselsättningen minskat med 2,1 procent från sista kvartalet 2006 fram till sista kvartalet 2009. Och samma trista utveckling gäller arbetslösheten och utanförskapet. Reinfeldt önskar säkert att han inte misslyckats med jobben men det är en helt annan sak...

Mer kan man också läsa på Johan Ulvenlövs blogg, DN, UNT, AB, SvD

onsdag 3 februari 2010

Borg bröt mot reglerna

Trots att riksbanken ska vara oberoende från regeringen hindrades banken att agera som man ville mitt under brinnande krisen. Banken ville öka valutareserven för att Sverige bättre kunna stå emot finanskrisen. Men regeringen och finansminister Borg lade sig i och hindrade bankens upplåning via Riksgälden. Idag KU-anmäler därför Leif Pagrotsy Borg för hanteringen som han menar är ett allvarligt övertramp.

För Riksbanken handlar det nu om att hitta ett annat sätt att klara sina uppgifter. Exempelvis kan man tvingas att själv skaffa kapacitet att låna upp pengar utanför Riksgälden. Men att finansministern lagt sig i den är givetvis så allvarligt att KU-måste titta närmare på frågan. Det kan nog dessutom även den Europeiska Centralbanken, ECB, komma att göra.

Läs mer i Expressen, Alliansfritt

tisdag 2 februari 2010

Bygg mer!

Ytterligare en rödgrön uppgörelse har presenterats, nu om bostadspolitiken. Det är helt nödvändigt. Sedan den borgerliga regeringens politik sattes i sjön har bostadsbyggandet kollapsat. Varje år under mandatperioden har antalet påbörjade bostäder minskat. Kristdemokraten och bostadsministern Odell är dock trosviss. I ett svar till mig på en riksdagsfråga säger han att det bästa är att inget göra så vänder det upp igen. Den linjen verkar han förfäkta också när det gäller den rödgröna uppgörelsen. Kanske tror han att det ska räcka med att fler hyr ut ett rum för att bostadsbristen ska lösas?

Jag tycker att politiken ska vara mer offensiv än så. Investeringsstöd och krav på enerieffektivitet är en utmärkt politik för att få fart på det byggande regeringen slagit ihjäl.

Läs mer i Svd och Aftonbladet

Har Maud koll på Saab-affären?

Det verkar gå troll i Saabaffären. Knappt har Maud Olofsson tagit åt sig äran för att ha räddat Saab genom att regeringen garanterar lån i EIB så kommer nya besked om bristande finansiering. Köparen Spyker påstås inte ha egna pengar, vara konkursfärdigt, digna under SMS liknande lån på en halvmiljard till en maffiafamilj. Man får ju hoppas att regeringen gjorde en seriös analys av affären men det låter som om sista krisen i Saab inte är över.

Läs mer i DN, Svd, GP, svd2, svd3, AB

Ohlsson borde avstå

Det påstås att Birgitta Ohlsson (fp) ska bli ny EU-minister. Björklund vill inte ha henne men tvingas ändå föreslå henne eftersom ingen annan tillfrågad vill. Det senare är inte så konstigt, det märkliga är varför Ohlsson är så intresserad. Att vara EU-minister är i vanliga fall en av regeringens tunnaste portföljer men halvåret efter ett ordförandeskap är det ännu värre. Att komma in nu är ungefär som att få komma till festen dagen efter för att städa och diska.

Det är förstås lockande för alla politiskt intresserade att tacka ja till en plats i en regering men frågan är om inte Birgitta Ohlsson skulle göra större nytta - både för folkpartiet och jämställdheten - utanför regeringen. Hon borde helt enkelt avstå en ministerpost hon ändå erbjuds med armbågen.

Läs mer i Aftonbladet, Expressen, DN, Svd

Bloggar om det gör bl a Peter Andersson och Krassman