måndag 25 maj 2009

Sänkta löner - ökade orättvisor

Näringslivets toppar kräver frysta löner i nästa avtalsförhandling. Och ungdomar ska få mindre betalt. Ett effektivt sätt att driva ner efterfrågan i ekonomin och ytterligare skuva ner temperaturen i ekonomin. Det ger givetvis inte jobb till fler men riskerar väl att öka den. Intressant att notera är att direktörerna inte säger något om sina egna villkor eller stopp för aktieutdelningar. Kapitalets andel av företagens resultat har ökat under lång tid, på lönernas bekostnad. Nu tänker sig toppdirektörerna kapa åt sig ytterligare en del av kakan. När samtidigt regeringen för en politik med udden riktad mot arbetstagarna och facken kommer det att bli en tuff avtalsrörelse.

onsdag 20 maj 2009

Fler jobb för unga

Ungdomsarbetslösheten ökar snabbt i Sverige och vi tillhör de EU-länder med högst arbetslöshet bland unga. Socialdemokraternas jobbkommission i Sörmland har tagit fram en rapport om läget och presenterar 10 förslag på åtgärder. Man kan läsa hela rapporten på www.socialdemokraterna.se/sormland eller direkt här