tisdag 16 september 2008

Reinfeldt för tidig


Statsministern hade på bråttomatt läsa sin regeringsförklaring att han fick lyssna till musiken i talarstolen

fredag 5 september 2008

Inte ens borgarna tror på Reinfeldt - men valkampen blir tuff ändå

Inte ens de borgerliga väljarna tror att regeringen kommer att sitta kvar efter valet. Det kan man läsa i Fokus och artikeln refereras även i DN. Och av svenska folket sägs bara 22 procent tro på Reinfeldt efter valet. Regeringen Reinfeldt har varit i onåd hos svenska folket ända sedan man började genomföra sitt program med försämringar i trygghetssystemen och orättvisa skattesänkningar. När man nu siktar vidare på de sista två åren i mandatperioden är det uppenbarligen mer av samma politik som är vägen fram för regeringen. Då är det inte så konstigt att också borgerliga väljare känner sig missmodiga.

För en socialdemokrat är det förstås trevligt att väljarna tror på förändring efter valet. Det behöver Sverige. Men samtigt riskerar förväntningarna att bli besvärande stora. Erfarenheterna säger att gapet i opinionen lär minska ordentligt fram till valet när borgerliga väljare mobiliserar. Trots regeringens alla missgrepp, de ökade orättvisorna som politiken driver fram och den stigande arbetslösheten som Reinfeldt administrerar blir valkampen med stor säkerhet väldigt tuff. Det är bra om alla socialdemokrater är inställda på det redan från början.