måndag 30 november 2009

Hjälp - inte bara straff

Regeringen har i rast takt kört sönder våra trygghetssystem. Den som är sjuk eller arbetslös kan inte förvänta sig mycket hjälp, regeringen tror att det löser sig bäst för dem om de blir tillräckligt fattiga. Därför är dagens initaitv från de rödgröna partiledarena på SVDs Brännpunkt så viktig. En samlad organsiation till stöd för dem som bäst behöver samhällets stöd. Arbetsförmedling, Försäkringskassa och kommunal verksamhet ska inte leka svartepetter med människor - de ska samlas för att stödja och hjälpa. Det är en väldig skillnad från den brutala politik den borgerliga regeringen står för.

Om detta bloggar Peter Andersson och Krassman lite mer utförligt

fredag 27 november 2009

Ekonomin fortsätter ner

Den svenska ekonomin fortsätter att tappa fart. Under första kvartalet rasade BNP med 5 procent. De som redan börjat tala om en vändning är uppenbarligen något tidigt ute även om vi alla längtar efter bättre tider. Med ytterligare varsel, stor oro kring SAAB och underleverantörerna och fortsatt usla rapporter om arbetslösheten är bilden att Sverige måste göra mer för att vända skutan.

Mot den bakgrunden var statsministern ovanligt kaxig i gårdagens frågestund. Han vill visserligen inte bli utvärderad nu, men bara vi närmar oss valet så ska vi få se hur framgångsrik han varit. Det finns skäl att betvivla det. Arbetslösheten kommer knappast att ha minskat, utanförskapet snarare ökat och välfärden förlorat ännu mer personal.

Därför behöver vi se en omläggning av politiken. Istället för skattesänkningar på lånade pengar behövs investeringar i välfärden, i industriprogram, i utbildning och i fler och renoverade bostäder. Allt detta finns i vår budgetmotion som de borgerliga nu börjar rösta ner i kammaren.


Läs mer DN, DN1, SVD

torsdag 26 november 2009

Regeringen sabbar djurskyddet

Sverige har länge varit känt för sitt goda djurskydd. Men efter valet förra året slog regeringen till med försämringarna. Djurskyddsmyndigheten lades ner och tillsynen flyttades från kommunerna till staten. Det innebar att resurserna i princip halverades samtidigt som inspektörerna fick allt längre resor. Samtidigt har man översvämmat dem som borde göra kontroller med ett träsk av administration, ofärdiga register och andra problem. Ytterst är det förstås de som driver svinuppfödning och annan djurhållning som har ansvar för vanvården men regeringen kan inte smita undan ansvar för det havererade djurskyddet.

Jag fick klart för mig hur eländigt läget var för några veckor sedan när jag som ledamot i länsstyrelsens insynsråd fick en föredragning om läget för djurskyddet i länet. Eftersom jag vet att min kollega i riksdagen Michael Hagberg, redan har motionerat i frågan vände jag mig till en person i Riksrevisionens styrelse med ett förslag om att djurskyddet och processen att förändra det ska granskas närmare. Jag hoppas verkligen att så också blir fallet. Djuren och konsumenterna förtjänar bättre än det som regeringen och jordbruksintresset kokat ihop.

AB, Exp debatt, DN, DN1,

torsdag 19 november 2009

Littorin skyller ifrån sig om arbetslösheten

Regeringens jobbpolitik har havererat och Sverige halkar efter i Europa. Ändå skyller Littorin i Aftonbladet på landets kommuner för att arbetslösheten stiger. Det är beklämmande att ministern inte tar eget ansvar för jobbfiaskot.

Det är Littorin och regeringen som försämrat arbetslöshetsförsäkringen och på randen till jobbkrisen tryckt ut en halvmiljon människor ur försäkringen. Det leder till ökad otrygghet, lägre tillväxt och högre arbetslöshet.

Det är Littorin och regeringen som ryckt bort hälften av de statliga pengarna till vuxenutbildning. Det leder till att färre får en andra chans till utbildning som kan leda vidare.

Det är Littorin och regeringen som bantat bort det mesta av arbetsmarknadsutbildning. Trots att det är dokumenterat effektivt hindras människor från utbildning som kan ge jobb snabbt.

Det är Littorin och regeringen som sänkt skatterna istället för att ge kommuner och landsting tillräckliga resurser för att värna vården, omsorgen och skolan. Därför tvingas 60 000 lärare, undersköterskor och sjuksköterskor ut i arbetslöshet.

Det är Littorin som slösar bort miljarder på jobbcoacher istället för att satsa på jobb och utbildning.

AB

onsdag 18 november 2009

Arbetslösheten - mer än bara siffror

Jag har vid ett flertal tillfällen bloggat om dålig statistik på jobbområdet. Men bakom varje siffra finns ju också människor. Och om dom kan vi nu läsa i Aftonbladet som i en större artikelserie visar hur det ser ut i landet idag. Hårdare krav ger inte fler jobb men väl fattigare människor och ett otryggare samhälle. Istället för skattesänkningar till de som redan har, med lånade pengar dessutom, behövs investeringar i utbildning, prakik, fler jobb i vår gemensamma sektor, rot-avdrag för hyresrätter osv. Mer om arbetlösheten kan du läsa här:

Nyforsblogg, AB, AB1, AB2

Om(s)tart i Gnesta

I borgerligt styrda Gnesta har socialdemokraterna valt att satsa nytt. 25 år gammal har Johan Rocklind fått förtroendet att utmana den borgerliga majoriteten. Det är ett fantastiskt val. Johan är klok, han har djup och engagemang. Det blir inte lätt för borgarna att klara valet med Rocklind i täten för en yngre, piggare och tuffare socialdemokrati.

onsdag 11 november 2009

Långtidsarbetslösheten biter sig fast

Långtidsarbetslösheten i Sörmland har fördubblats på ett år, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Det är vädigt lätt att se att det krävs fler insatser för att bryta utvecklingen. Utan mer utbildning och andra aktiva insatser riskerar var tredje arbetslös att slås ut permanent från arbetsmarknaden. Det är inget annat än upptakten till en social och ekonomisk katastrof

Statistiken från Arbetsförmedlingen visar samma dystra utveckling som SCB kunde presntera för några dagar sedan. Arbetslösheten fortsätter att öka kraftigt och att långtidsarbetslösheten biter sig fast allt hårdare. Mot den bakgrunden är regeringens besparingar på utbildningsområdet obegripligt. Komvux har skurits ned med nästan en tredjedel och tre av fyra platser inom arbetsmarknadsutbildningen har avskaffats. Man borde göra tvärt om. Vi måste investera i människors kunskap. Fler utbildningsplatser, fler traineeplatser, mer resurser till välfärdssektorn.

DN,

torsdag 5 november 2009

Dags att sätta jobben först!

Dagens jobbsiffror från SCB var en sorglig läsning. Arbetslösheten ökar och långtidsarbetslösheten biter sig fast. Köerna för att få ut arbetslöshetsförsäkring växer. När man dessutom vet att regeringen räknar med att var tredje arbetslös permanent ska slås ut från arbetsmarknaden så blir det ännu mer skrämmande. Istället för att låna pengar till skattesänkningar för höginkomsttagare krävs nu att jobben sätts först. Det krävs investeringar i ett brett kunskapslyft, bostadsbyggande, renovering av miljonprogram, satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur. Det behövs helt enkelt en ny kurs för Sverige.

DN, SVD

tisdag 3 november 2009

Dags att gå samman?

En ny regional indelning står på den politiska agendan. Och antagligen också just bara där. Några andra än politiker tycks i alla fall inte intresserade. Bland så kallat ”vanligt folk” är regionfrågan inte särskilt intressant.

Däremot kan man med fog fråga sig om det är den regionala indelningen som är rätt fråga att diskutera. Mycket talar istället för att den mest brännande strukturella reformen i Sverige är en kommunreform. Många, inte minst mindre kommuner, har närmast kroniska ekonomiska problem, kämpar med utflyttning och en allt äldre befolkning. Med detta följer svårigheter för den kommunala organisationen att skapa tillräckligt slagkraftiga organisationer och möjligheter att rekrytera kompetens. Därmed blir medborgarna drabbade av verksamheter som inte håller tillräckligt hög kvalitet eller som blir dyrare än vad den skulle behöva vara.
Idag löses ofta den här typen av problem genom kommunalförbund eller gemensamma nämnder. Det är ofta ganska lyckat ur verksamhetssynpunkt men ur demokratisk synvinkel är det inte lika optimalt. Mycket talar dessutom för att man kan komma längre med en riktig sammanslagning.

Frågan är därför om inte kommuner, som Katrineholm och Vingåker, på inte alltför lång sikt borde slå sina påsar ihop. Eftersom den reformen lär vara en fråga som engagerar väsentligt fler än regionfrågan – är det viktigt att lyfta frågan i tid och låta processen vara relativt lång. Jag tror att det vore lämpligt att under nästa mandatperiod djupdyka i frågeställningen på ett seriöst sätt. Men om så ska bli fallet är nog förutsättningen att initiativet kommer från Vingåker. För lika intressant som frågeställningen är, lika snabbt kan den skuffas undan om man inte anser sig vara likvärdiga parter i en sådan process.