torsdag 20 december 2007

Fiasko för nystartsjobben

Nystartsjobben är regeringens flaggskepp i arbetsmarknadspolitiken. Men de har inte varit någon succé precis. Enligt AMS första utvärdering får över 90 procent lämna jobbet när stödet tar slut och arbetsgivaren ska betala lönen själv. För en mycket stor majoritet slutar nystartsjobbet i ny arbetslöshet. Mer om detta kan man se på Aktullet.

onsdag 31 oktober 2007

Skattefusk intresserar inte finansministern

Skattefusk är en allvarlig sak som riksdagen debatterade igår. Våra skatter ska finansiera välfärden och då kan inte vissa personer eller företag tillåtas smita undan. Regeringen tycks häpnadsväckande nog vara av motsatt uppfattning. Finansministern har inte ett enda konkret förslag för att komma tillrätta med skattefusket. Allt som hittills gjorts är beslutat eller förberett av den socialdemokratiska regeringen och några nya åtgärder hade inte Borg att redovisa. Maud Olofsson sade när Ekot avslöjade det nya fusket som följer av avdrag av hushållstjänster att hon valde att inte se så allvarligt på det. Det är mycket märkligt att finansministern har samma defensiva hållning. Det duger inte att jaga sjukskrivna och arbetslösa om man inte samtidigt tar krafttag mot de som fuskar med skatten.

onsdag 24 oktober 2007

Borg ger amnesti för skattefuskarna

När regeringen nu tar bort förmögenhetsskatten inför man samtidigt en amnesti för dem som fuskat med skatten. Man avskaffar kravet om kontrolluppgifter för förmögenheter nästa år och det innebär att det är fritt fram för fuskare. Finansministern och statsministern har tidigare förnekat att man skulle genomdriva en amnesti. Nu görs det bakvägen. När det gäller de rikaste skattefuskarna är regeringen väldigt lös i köttet.

fredag 13 juli 2007

tisdag 10 juli 2007

Rättvisa löner?

En del av löneökningarna har hamnat i fel plånböcker menar teknikföretagen. Äntligen någon som inifrån vågar ryta till mot höga VD-löner och famösa bonusar? Nej, enligt teknikföretagen är det förfärliga att lågavlönade kvinnor i handeln har fått lika många kronor i höjd lön som industriarbetare. Allt är som vanligt alltså

Rättvisa löner?

En del av löneökningarna har hamnat i fel plånböcker menar Teknikföretagen. Äntligen någon som inifrån vågar ryta till mot höga VD-löner och famösa bonusar? Nej, enligt teknikföretagen är det förfärliga att lågavlönade kvinnor i handeln har fått lika många kronor i höjd lön som industriarbetare. Allt är således som vanligt.

måndag 9 juli 2007

Skatt på försäkring motsvarar 70 öre höjd bensinskatt

Borgarna bråkar om bensinskatten. Kd lovade sänkning av skatten före valet, efter valet höjdes den och nu flaggar miljöministern - eller möjligen centerpartiet - för en höjning till. Landets bilister kan dock redan nu ”glädja” sig åt regeringens höjning av trafikförsäkringen från den 1 juli som för en normalbilist motsvarar en bensinskattehöjning på ca 70 öre liter.

Mer om detta kan man läsa i DN, DN igen och svenskan

tisdag 3 juli 2007

Svårt motivera skattefri flytt.

Fondsbolagens förening vill att man ska få uppskov med skatten så att man oftare byter fonder. Det klart att det finns en poäng i deras resonemang även om jag har svårt att se det som något annat än att minska den totala skatten på fondsparande.

Men regeringen tycks nu hur som helst vara inne på att gå åt motsatt håll på andra områden. När det gäller fastighetsskatten höjs reavinstskatten och uppskoven räntebeläggs. Fondbolagen borde därmed ha en liten uppförsbacke i sina resonemang med Anders Borg. Om man är beredd att låsa in folk i sina boenden borde det vara svårt att förklara för svenskarna varför man ska gå åt motsatt håll när det gäller fonder.

Mer om detta kan man läsa på DN och Fondbolagens förening

fredag 29 juni 2007

Tänk efter före Littorin

- Vi har alldeles för många löntagare på svensk arbetsmarknad som inte har ett inkomstrelaterat försäkringsskydd om de blir arbetslösa. Det är inte bra, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m). Det kunde han ha tänkt på innan regeringen försämrade ersättningsnivåerna och chockhöjde avgifterna som lett till strömhopp från a-kassorna. Tänk efter före Littorin!

Mer om detta kan man läsa i DN och SVD.

onsdag 27 juni 2007

Höginkomsttagarna vinner på orättvist förslag

Regeringens nyaste skattesänkning presenterades idag. Bakom retorik att det ska gynna låg- och medelinkomsttagare berättar Ander Borg om nästa steg i jobbskatteavdraget. I själva verket är det tvärtom. Jag som är höginkomsttagare får en tusenlapp mer än min mamma som jobbar i handeln och pensionärer blir återigen utan trots att de får vara med och betala nya skatter och högre avgifter. Regeringen skriver själv i promemorian (sid 35) att inkomstspridningen ökar ytterligare med förslaget, d v s att klyftorna ökar.

"Spännande" är också att regeringen tror att förslaget är självfinansierat till nästan 70 procent. Om det leder till att han inte heller tänker finansiera denna skattesänkning lär riksbanken få en het höst när penningpolitiken genom höjda räntor ska reda ut vad en oansvarig regering eldar på i finanspolitiken. Eller så ska politiken finansieras i höstens budget och då får vi se vilka försämringar det blir i trygghetssystemen. Kanske kommer då den ytterligare karensdagen som flera moderata statsråd har aviserat? Helt klart tycks dock vara att regeringen tänker fortsätta att öka klyftor och orättvisor.

Läs även i DN och SVD

måndag 25 juni 2007

Orättvist och oskickligt om fastighetsskatten

Regeringens omläggning av fastighetsskatten är ett hafsverk. Den sänkta skatten för de riktigt stora och dyra husen betalas av de med mer normala fastigheter. Höjd reavinstskatt riskerar att ge konfiskatoriska effekter och räntebeläggning av tidigare uppskov med reavinstskatten liknar retroaktiv beskattning. Min bild är att regeringen hanterar frågan oskickligt och orättvist.

Regeringen har fortsatta problem att finansiera sin omläggning av fastighetsskatten. När de med stora dyra hus får sänk skatt måste pengarna tas in på annat sätt. Ursprungligen var tanken att en kommunal avgift skulle införas på 4500 kronor och att reavinstskatten höjs från 20 till 30 procent. Det har upprört många eftersom en så hög reavinstskatt är rent konfiskatorisk, för många villaägare beskattas en värdestegring som i första hand består av inflation. Nu har Anders Borg lagt fram plan B enligt SVTs Rapport. Den kommunala avgiften består, reavinstskatten höjs med 5 procentenheter och uppskoven räntebeläggs, uppenbarligen i efterhand. Plan B tycks alltså bestå både i att införa en reavinstsskatt med konfiskatoriska inslag och att i att använda sig av vad som närmast får anses vara retroaktiv beskattning. Nu vill man alltså ge sig in och ändrar förutsättningarna för människor som låst in sina vinster i nya bostäder. Hela hanteringen av fastighetsskatten är oskicklig och orättvis. Det är fortfarande de välbeställda som vinner medan grupper med mer normala fastigheter får vara med och betala. Dessutom blir systemet ännu mer oöverskådligt.

Mer om detta kan man läsa på DN, Svd

onsdag 20 juni 2007

Regeringens politik höjer räntan

Den borgerliga regeringen använder sitt arv - Sveriges ekonomiska styrka - till stora skattesänkningar som framförallt kommer den rikaste delen av svenskarna till del. Men regeringens ekonomiska politik är inte bara fördelningspolitisk skev utan ökar dessutom riskerna för överhettning i ekonomin. Det visar inte minst utvecklingen på ränteområdet. Riksbankens har tidigare lagt fast en räntebana för de kommande åren på en ganska låg nivå men i vårbudgetens finansplan begärde regeringen i praktiken fram en högre ränta – till följd av sin egen ekonomiska politik.

Regeringen blev bönhörd idag. Vid sitt räntemöte höjdes inte bara styrräntan utan också den mer långsiktiga räntebanan. En högst bidragande orsak till detta är den ekonomiska politik som regeringen bedriver. Stora skattesänkningar spär på konsumtionen, ökar inflationsrisken och leder fram till högre räntor. Den politiken mejslas inte fullt ut fram i finansdepartementet. Det är uppenbart att Anders Borgs position i den nuvarande borgerliga koalitionsregeringen är svagare än vad socialdemokratiska finansministrar har varit i tidigare regeringar. Exemplet med förmögenhetsskatten är talande. I en intervju i Privata Affärer slog Borg fast att ett avskaffande av förmögenhetsskatten skulle dröja eftersom det gynnade de rika och därför måste finansieras. Bara någon dag senare körde de borgerliga partiledarna över Anders Borg och tvingade finansministern att omedelbart genomföra avskaffandet av skatten för de mest förmögna - utan full finansiering.

En bidragande orsak till att regeringen har svårt att hantera ekonomin beror på att partiledare och regeringens samordningskansli överordnas finansdepartementet. Kortsiktiga politiska överväganden sätts före åtgärder som kan vårda och utveckla en god ekonomisk situation. Men vinnarna på denna ordning är få. För löntagarna, som under lång tid fått mer i plånboken, innebär inflation och höjda räntor att boendekostnaderna stiger och realinkomstökningarna hålls tillbaka. En överhettning med räntebrasa leder dessutom till stora problem på bostadsmarknaden och till att sysselsättningen blir lägre och arbetslösheten högre än den annars skulle bli.

Mer om detta kan läsas på DN, DN2,

tisdag 19 juni 2007

Dyr privatisering för skattebetalarna

En majoritet säger nej till den borgerliga privatiseringen av de statliga bolagen. Det är inte så konstigt. Privatisering av våra gemensamma tillgångar är en dålig affär för Sverige. Bara utförsäljningen av en del av aktierna i Telia Sonera kostade skattebetalarna två miljarder kronor i rabatt till de stora placerare som fick köpa. Till detta ska läggas alla de miljarder som investmentbanker och konsulter ska kapa åt sig av skattebetalarnas egendom. Den stora förlusten uppstår dock när bolagens stora utdelningar slutar att rulla in till välfärden. Räntorna på statsskulden är väsentligt lägre än avkastningen från företagen. Utförsäljningarna riskerar dessutom jobben. Men det bekommer inte regeringen som inte ger några sådana garantier vilket man bland annat kan läsa i Mats Odells svar min fråga i riksdagen. Det blir oerhört lätt att rösta emot regeringens förslag i dagens omröstning. Debatten om utförsäljningarna kan man följa på riksdagen.

Om detta kan man läsa mer i Svd och Svd 2

EMU död fråga

Årets dödaste politiska fråga är EMU. Nej-sidans försprång är gigantiskt enligt SCB. Inte så konstigt när det under lång tid gått bättre ekonomiskt för Sverige än för de flesta EMU-länder. Samtidigt har inte EMU imponerat politiskt. Små länder har behandlats hårdare än stora när piskan ska tas fram för att bestraffa stora underskott. Länder med låg skuldsättning har behandlats lika hårt som de med hög, trots att låg skuldsättning rimligen ska ge länder större svängrum. Man behöver inte titta särskilt djupt i kristallkulan. Det lär dröja innan Sverige röstar om euron igen.

Läs mer på DN och SCB

måndag 18 juni 2007

Vem lurar Reinfeldt den här gången?

Enligt statsministern ska skatterna fortsätta att sänkas. Reinfeldt påstår att det är låg- och medelinkomsttagarna som ska sättas först men det lär bli som senast – att det mesta går till dem med goda inkomster. Även då försökte regeringen föra medborgarna bakom ljuset trots att det mesta av de sänkta skatterna hamnade hos de med höga inkomster. Så frågan är om någon tror på Reinfeldt den är gången. Regeringens trovärdighet på det fördelningspolitiska området är rimligen helt kört i botten.

Dessutom kan man fråga sig hur klokt det är att elda på med sänkta skatter när ekonomin börjar få tendenser till överhettning. Risken är stor att de sänkta skatterna äts upp av höjda räntor och då är frågan om någon vinner – eller om alla förlorar?

Socialdemokrater bakom överskott i statens affärer

En av socialdemokraternas stora insatser det senaste decenniet är saneringen av statsfinanserna. Från rekordstora underskott har det blivit överskott. Från räntekris har det blivit låga räntor. När Pär Nuder lämnade över statens plånbok till Anders Borg var den välfylld, i bjärt kontrast till hur den såg ut när Göran Persson tog över den efter den förra borgerliga regeringen.

En del av de stora överskott som Riksgälden (med förra moderatledaren Bo Lundgren som chef) räknar med är dock inte socialdemokraternas förtjänst. Utförsäljningen av de statliga bolagen kan borgerligheten ta åt sig ”äran” av. Det är i själva verket en ren förlustaffär för Sverige, vilket du kan läsa mer om här.

I övrigt är det naturligtvis tråkigt att den ekonomiska styrka som de borgerliga ärvde nu används till att öka klyftor och orättvisor. Istället för bättre välfärd, bättre utbildning, mer forskning och annat som kan bygga landet starkt slösas de bort på skattesänkningar till de mest välbeställda. En ansvarslös politik som dessutom riskerar att elda på ekonomin till överhettning och höja räntorna.

Mer om detta kan man läsa på Riksgälden, DN

Dyr privatisering

Regeringens privatisering av de statliga bolagen är dålig affär för Sverige. Bara utförsäljningen av en del av aktierna i Telia Sonera kostade skattebetalarna två miljarder kronor i rabatt till de stora placerare som fick köpa. Till detta ska läggas alla de miljarder som investmentbanker och konsulter ska kapa åt sig av skattebetalarnas egendom. Den stora förlusten uppstår dock när bolagens stora utdelningar slutar att rulla in till välfärden. Räntorna på statsskulden är väsentligt lägre än avkastningen från företagen.

Utförsäljningarna riskerar dessutom jobben. När Vin o Sprit säljs är risken stor att det på sikt drabbar produktionen i Åhus vilket inte bara hotar jobben i fabriken utan också för många leverantörer, inte minst spannmålsbönderna i Skåne. Regeringen har inte för avsikt att ge några garantier för jobben. Något man kan läsa i Mats Odells svar min fråga i riksdagen.

Dessutom riskerar konsumenterna att förlora, inte minst om man säljer bolåneinstitutet SBAB till någon etablerad bank. Då försvinner en pigg uppstickare som bidrar till att sänka kostnaderna för låntagarna och pressa bankernas marginaler.

Det är inte konstigt att Riksrevisionen riktar hård kritik mot regeringens hantering av frågan.

Läs mer om detta i Svd 1, Svd 2,

torsdag 14 juni 2007

Reinfeldt får välfärtjänt spö av väljarna

Väljarnas dom över Reinfeldts första 9 månader är stenhårt visar den stora väljarundersökningen från SCB. Orättvisa skattesänkningar, nedskärningar i trygghetssystemen, riktad rea av statliga företag är något av det som inte faller svenskarna på läppen. När det går som allra bäst för Sverige väljer regeringen att ge mer till dem som redan är vinnare. Istället för att förbättra välfärden och trygghetssystemen gör man tvärtom. Sverige har råd med rättvisa, för att använda Mona Sahlins uttryck från gårdagens partiledardebatt.

Läs mer om detta på DN, Svd

Wallströms linje klokare än Reinfelds överhetsperspektiv

I gårdagens partiledardebatt lyftes frågan om EUs nya konstitution. Enligt statsministern fanns inget att invända mot en process som varit både snabb och mest skett i slutna rum. Men den uppfattningen delas inte av den svenska kommissionären Margot Wallström. Till Svenska Dagbladet säger hon att det är frustrerande och att det skulle gå att arbeta mycket mer öppet och modernt. Men Reinfeldt sluter okritiskt upp bakom Merkel. Där Wallström ser en risk för att EU kommer i otakt med medborgare och att de nationella parlamenten hamnar utanför, är Reinfeldt liknöjd. Wallström har naturligtvis helt rätt. Vi som tycker att EU är viktigt måste vara oerhört noga med öppenhet, att tillåta diskussioner och att låta människor komma till tals och vara med. Reinfeldt har ett överhetsperspektiv som är mycket olyckligt.

tisdag 12 juni 2007

Nätsprit - bara för unga

EU-domstolens beslut om att Sverige inte får hindra privatinförsel av alkohol är naturligtvis ett bakslag för alla oss som vill ha en reglerad försäljning av alkohol. Så stora konsekvenser blir det nog inte för alkoholkonsumtionen totalt. När jag kommenterade domen i Radio Sörmland pekade jag på att svensk skatt fortfarande ska betalas och det borde göra att lönsamheten i affären blir dålig. Det verkar som det var en riktig analys. DN har jämfört priset på spriten och kommer fram till att det blir billigare att handla på Systembolaget än att köpa den i nätbutikerna vilket gör att de som ändå handlar där inte får mer alkohol för pengarna. Därmed blir det väl egentligen i förlängningen bara intressant för ungdomar – som inte kan köpa varorna på Systembolaget – att importera varorna. Det är dock illa nog. Därför borde myndigheterna lägga stor vikt på att granska hur butiker och transportörer klarar ålderskontrollen.

Rimlig pensionärskritik

Jag har tidigare skrivit om ”pensionärsskatten” här nedan. Idag kritiseras regeringen av fem pensionärsorganisationer på DN-debatt. Det är inte så konstigt. Den som går i pension idag får inte bara uppleva att inkomsten minskar, dessutom ökar skatten. När löntagare får sänkt skatt på inkomst för att betala ökade avgifter och höjda skatter, får pensionärerna ingen kompensation. Den dyrare trafikförsäkringen som jag betalar med mitt ”jobbavdrag” får pensionären ta ur den befintliga pensionen. Det klart att det inte är särskilt lyckat. När regeringen dessutom drar in knappt två miljarder på förtidspensionärernas ålderspension och därmed försämrar för de sämst ställda pensionärerna ber man om bråk.

torsdag 7 juni 2007

Orättvist förslag om trafikföräkringen

Systemskiftet i sjukförsäkringen börjar med trafikförsäkringen. Regeringens omläggning - som riksdagen lär rösta igenom idag - innebär ökade kostnader för alla som har bil. Minst 700 kronor får man räkna med att försäkringen stiger med men det kan bli väsentligt högre, för många handlar det om en fördubbling eller en fyrdubbling. Skatten är felaktig och vi socialdemokrater röstar emot den, men det värsta är egentligen att man nu bryter ut en del ur sjukförsäkringen och privatiserar den. Det är första steget att låta oss alla helt själva bära vår egen risk för sjukdom. Det drabbar svaga grupper och bryter sönder solidariteten. Och talet om att högre premie skulle öka trafiksäkerheten är bara dumheter. Det är finansiering till andra skattesänkningar för högavlönade och rika samt systemskiftet i socialförsäkringen som här regeringens skäl till förändringen.

Mer om detta kan man läsa om i Expressen och DN.

Dags för Odell agera mot höga och dolda avgifter

Att vara pensionssparare är att betala avgifter. Det visste vi säkert allihop. Men dagens artikel DN-debatt är belysande. Tjänstepensionsföretaget Alectas vd Tomas Nicolin skriver att kan en enskild pensionssparare luras på mellan 50 000 och mer än en halv miljon kronor under ett arbetsliv.

En viktig orsak till detta är att pensionsbolagen gör sitt bästa för at slippa redovisa det samlade uttaget av avgifter. Som sparare matas man istället med glada förhoppningar om framtida god avkastning som ska göra att pengarna ändå växer snabbare. Men framtida avkastning bygger på förhoppningar och förväntningar. Avgifterna är reella. Jag tycker att finansmarknadsminister Mats Odell borde ge FI eller någon annan lämplig myndighet i uppdrag att ta fram regler som verkligen är konsumentvänliga och som visar hur mycket avgifter man egentligen betalar. Har ställt en sådan fråga till honom som kan läsas på riksdagens hemsida.

tisdag 5 juni 2007

Välkommen till Vingåker

Reinfeldt ska åka till Vingåker kan man läsa i DN. Han är naturligtvis välkommen till den kommun där jag växte upp. I Vingåker styr socialdemokraterna med egen majoritet sedan valet då man tog över efter en moderatledd koalition som misslyckades kapitalt. Möjligen har oppositionsrådet Björn Andersson (m) några tips att komma med om hur Reinfeldt ska slippa samma nesa 2010. Statsministern kan dessutom passa på och berätta om varför Vingåkersborna ska betala för den sänkta fastighetsskatten i statsministerns Täby och andra förmögna villaförorter. En stor majoritet av dem som har fastigheter i Vingåker får nämligen högre skatt med den borgerliga omläggningen av fastighetsskatten.

söndag 3 juni 2007

Reinfeldt fortsätter att tappa. Även den tredje opinionsmätningen på några dagar visar att Reinfeldt och hans regering går på tvärts med väljarkåren. Stora skattesänkningar för de välbeställda och nedskärningar i tryggheten har inte gått hem. Att statsministern åker runt till världens stora ledare hjälper tydligen inte upp siffrorna. Kanske för att väljarna inte uppskattar Reinfeldts inställsamhet till USA och medgörlighet i EU?

TV4 Nyheterna, DN

Reinfeldts hemligstämpel

Det började med ett brev som Fredrik Reinfeldt hemligstämplade. Det fortsatte med en process som Angela Merkel håller så hemlig hon kan. EUs nya konstitution ska tydligen diskuteras så lite som möjligt.

Merkel hoppas förstås kunna lösa EUs kris under sitt ordförandeskap. Det ger henne i så fall en rejäl fjäder i hatten och ny fart åt den europeiska integrationen. Men det faktum att två länders befolkningar stoppade EUs framfart i folkomröstningar borde få en och annan EU-ledare att tänka efter. Det behövs mer – inte mindre – folklig förankring. Det behövs mer öppenhet kring Europaprojektet – inte hemlighetsmakeri i eliten.

En bra artikel om detta kan man läsa i DN idag.

torsdag 31 maj 2007

Borg ger avdrag för huset vid medelhavet

Jag företredde socialdemokraterna i debatten om hushållsnära tjänster häromdagen och kan förstås inte undanhålla en länk till riksdagsprotokollet och en artikel som ganska väl sammanfattar kritiken mot förslaget. Artikeln komme här och kan även läsas på Eskilstuna-Kuriren.


Den borgerliga regeringen driver i snabb takt igenom förslag som ökar klyftorna och skapar nya orättvisor. Trygghet och välfärd försämras medan förmögna och höginkomsttagare får stora skattesänkningar. Idén om avdrag för hushållstjänster är ett i raden av exempel på att regeringen, på extremt sätt, gynnar dem med höga inkomster. Regeringens förslag innebär exempelvis att den som har ett sommarhus vid Medelhavet kan få göra stora avdrag för tjänster som trädgårdsskötsel, städning och matlagning som man betalat och konsumerat utomlands.

Från halvårsskiftet blir det fritt fram att göra avdrag för hushållstjänster man köpt utanför Sverige. De som har råd med en alpstuga i Österrike, en lägenhet på spanska solkusten eller ett sommarhus på franska Rivieran kan alltså göra avdrag för sina utlägg för matlagning, städning och trädgårdsarbeten i sin utländska fastighet. Det ger knappast några nya jobb i Sverige men kan ge en familj med tre personer över 18 år, upp till 150 000 kronor i sänkt skatt årligen.

Anders Borgs system är dessutom uppbyggt på avdragsnivåer som vida överstiger dem som finns i andra länder i Europa. Taket för det svenska avdraget är exempelvis mer än dubbelt så högt som i Finland och Belgien. Det innebär att en familj som den ovan får ut maximal effekt av skatteavdraget om man köper tjänster för 300 000 kronor per år, en summa som mer än väl motsvarar en normal heltidslön i Sverige. Samtidigt blir den som bara har råd att köpa den här typen av tjänster vid något enstaka tillfälle däremot helt utan avdrag.

Regeringens hushållsavdrag kostar vår gemensamma kassa en dryg miljard kronor. Samma pengar skulle räcka till cirka 4000 fler anställda i förskolan eller i äldreomsorgen. Men det är en satsning som regeringen väljer bort. Istället för att förstärka för barn och äldre i vår gemensamma välfärd kommer ungefär lika många jobb att subventioneras fram för att serva familjer som redan har goda inkomster.

Tillsammans med andra skatteförändringar förstärker det nu aktuella förslaget om avdrag för hushållsnära tjänster bilden av att regeringen med stor nit minskar rättvisan i skattesystemet. Med Anders Borg i spetsen slösar regeringen bort Sveriges ekonomiska styrka på de välbeställda när pengarna istället borde satsas på sådant som kan utveckla vårt land.

Ny opinionsmäll till Reinfeldt

Aldrig har väl en regeringen tappat sitt stöd så fort. Raset för de borgerliga är exceptionellt och belyser på ett bra sätt att svenska folket inte vill ha kraftiga nedskärningar i tryggheten för att bekosta skattesänkningar för de förmögna och höginkomsttagare. Mer om opinionen kan man läsa på DN.

onsdag 30 maj 2007

Snabb återbäring

Moderaterna fick drygt 30 miljoner av hemliga bidragsgivare rapporterar flera medier idag. Och moderaterna vägrar att tala om vilka personer det handlar om. Man kan undra om det är samma personer som nu får miljoner i sänkt förmögenhetsskatt som bidragit till moderaternas partikassa. I så fall kom återbäringen snabbt från Reinfeldt och Borg.

Om detta kan man läsa mer i DN

tisdag 29 maj 2007

Retroaktiv skatt?

De borgerliga i skatteutskottet vill inte höja reavinstskatten vid en försäljning av privatbostad. Den åtgärden är annars tänkt att finansiera det nya fastighetsskattesystemet som regeringen lagt fram en skiss om. Nu vill man istället diskutera inslag från den modell som Sven-Olof Lodin skrev om på DN-debatt och som jag kommenterade här nedan för några dagar sedan. Tydligen är den borgerliga huvudpoängen att räntebelägga tidigare uppskov. Det känns så där lagom schysst. Folk som gjort uppskov under förutsättning att reglerna ser ut som dom gör ska nu i efterhand påföras någon form av ny skatt. Det närmar sig den retroaktiva skattelagstiftning som grundlagen förbjuder. Men grundlagen är ju något som regeringen inte har tagit så allvarligt på sedan de tillträdde, med Mats Odells utförsäljningar som lysande exempel. Mer om detta kan man läsa i DN

måndag 28 maj 2007

Miljöministern målar på

Regeringen sätter upp mål och tillsätter kommissioner och utredningar. Men några skarpa förslag för att komma tillrätta med klimatutsläpp har vi hittills inte sett till. För framförallt moderaterna har budskapet varit tydligt, andra ska göra mer eftersom Sverige (på grund av socialdemokratiska regeringar) är så duktigt.

Nu är det miljöministerns tur att tala om klimatmål. Regeringen står fast vid målet om en 30 procentig minskning trots att resten av EU enats om 20. Så bra. Men nu är det dags för de skarpa förslagen. Och de ska samtidigt vägas mot vallöften om sänkt bensinskatt och sänkt energiskatt som gavs av somliga partier under valrörelsen. Det är inte lätt att vara miljöminister i en moderatledd regeringen.

Läs mer om detta i Svd och DN.

Därför är jag inte med

Idag kan man läsa en TT-artikel, bland annat i DN, om att riksdagsledamöter i mindre utsträckning än svensken i allmänhet har lämnat Svenska kyrkan. Det var kanske ingen våldsam skillnad från befolkningen men ändå.

För min egen del var det inget svårt beslut att gå ur kyrkan. Första försöket gjorde jag strax efter gymnasiet, men pappa tog min blankett och gick ur kyrkan själv. Sedan glömdes det bort ett tag innan jag gjorde slag i saken. För mig är det självklart att inte vara med i kyrkan, av samma skäl som jag inte konfirmerade mig: jag tror helt enkelt inte på någon gud. Följaktligen ser jag heller inget skäl att vara med i en förening där tron är själva grunden.

fredag 25 maj 2007

Odell kostar staten miljarder

Regeringen med Mats Odell i spetsen får kraftig kritik från Riksrevisionen för utförsäljningen av statliga företag. Det är i högsta grad berättigat. Vi har varit oerhört kritiska mot den process som Odell bedriver. Han ska sälja ut bolag för 200 miljarder kronor med många tusen anställda och stort samhällsintresse, men har inte ens gjort någon genomgång av argumenten för eller emot en försäljning av företagen. Enligt Riksrevisionen lever beredningen inte upp till grundlagens krav. Det är väldigt tuff kritik som kommer efter att även andra delar av försäljningen kritiseras. När Telia reades ut förlorade skattebetalarna flera miljarder kronor på hanteringen och någon gräns för hur mycket pengar regeringen är beredd att låta konsulter och investmentbanken få för att hantera utförsäljningarna finns inte. Såg att Thomas Östros snart ska ha pressträff om detta. Antar att det senare finns kommentarer på partiets hemsida. Det går även att läsa om detta på DN.

torsdag 24 maj 2007

Majoren blir general!

Det verkar nu helt klart att Jan Björklund blir ny partiledare i Folkpartiet. I princip alla distrikt har ställt upp bakom den fd majoren som nu kan räkna med att bli partigeneral. Nu är frågan vilken väg folkpartiet ska gå med sin nya ordförande. Fortsätta på den inslagna vägen, som Björklund varit en av huvudarkitekterna till, med en nyliberal framtoning där hårda tag och disciplin intar huvudpunkten på de flesta politikområden. Eller ska Björklund gå dem tillmötes som tycker folkpartiet behöver återknyta till sina socialliberala rötter?

Hur som helst ska partiets fortsatta utveckling ske inom ramen för en koalitions regering med alla de begränsningar som följer på det. Kanske blir det inte Björlund utan snarare Reinfeldt, Olofsson och Hägglund som omöjliggör ett socialliberalt folkparti. Frågan om taken i socialförsäkringen som diskuterades tidigare i veckan är ett tecken på det. När Tobias Krantz (fp) på DN-debatt ville slå ett slag för den generella välfärden och inkomstbortfallsprincipen blev han bryskt tillrättavisad av sina borgerliga bröder. Det åskådliggör dock behovet av ett socialliberalt parti i en borgerlig regering (en socialdemokratisk är sjävklart bättre). Detsamma gäller inom viktiga områden som familjepolitiken där det skulle ställa till stor skada om kristdemokraterna fick fritt spelrum.

Mer om detta kan man läsa om i DN, Svd

Ölskatten - igen

Det verkar som om den borgerliga oenigheten om alkoholskatterna består. När frågan återigen lyftes på skatteutskottets möte idag så bordlades det hela ännu en gång, utan vidare diskussion. I den utsträckning någon sänkt öl- och vinskatt ska bli av så blir det sannolikt en fråga som ska lösas i budgetpropositionen.

Det är en rejäl smäll för de moderata och centerpartistiska ledamöter som väldigt hårt drivit frågan och som tidigare i år nog trodde att de skulle kunna få tillstånd en beställning om sänkt ölskatt från riksdagen till regeringen. Och det är bra att det inte blir något av det. Enligt den statistik som finns tillgänglig minskar införseln från andra länder och systembolagets försäljning ökar. Sänkt skatt skulle därför snarare öka alkoholkonsumtionen total sätt och bidra till ökade alkoholskador

onsdag 23 maj 2007

Borgerliga skattebekymmer

Regeringen har problem med fastighetsskatten. Man lovade att avskaffa den men tycks istället fastna för att bara fördela samma skattepengar på ett mer orättvist sätt. De som har stora dyra hus, på stora dyra tomter i de rikaste kommunerna får lägre skatt medan villaägarna som har mindre och billigare hus får betala mer. Den tiondel som har högst inkomster tjänar kraftigt på förslaget medan den halva som har de lägsta inkomsterna får stå för betalningen.

Nu får regeringen ”hjälp” med nya idéer om fastighetsskatten från Sven-Olof Lodin på DN-debatt. Räntebelägg gamla uppskov istället för att höja reavinstskatten är hans förslag. Jag måste säga att jag är mycket tveksam till att i efterhand ändra förutsättningarna för dem som fått ett uppskov med sin reavinst. Men kanske är det där Ander Borg hamnar tillslut. Höjningen av reavinstskatten är ett förslag från kristdemokraterna som moderaterna före valet ansåg vara rent konfiskatoriskt. Det gör att de som har haft en låg prisutveckling på en villa där man bott länge betalar skatt på en värdeökning som i själva verket bara är inflation. Borg tycks alltså tvingas välja mellan konfiskatorisk skatt och retroaktiv skatt - för rättvis lär den väl inte bli?

Arbetslösa pensionärer?

När landets pensionärer protesterade mot att de får betala högre skatt på sina inkomster än den som är aktiv lönearbetare tyckte statsministern att de väl fick börja jobba istället. PRO i Kalmar tar honom på orden och ska anmäla sina medlemmar som arbetslösa - efter sommaren så att de inte ska konkurrera ut barnbarnen på sommarjobbsmarknaden. Kul grepp av PRO:arna men det skulle vara bättre om vi hade ett skattesystem som inte diskriminerade pensionärerna. Om detta kan man även läsa i DN

Delseger för svenska modellen i EU-domstolen

Byggnads gjorde inte fel i Vaxholmskonflikten. EU- domstolens generaladvokat ger facket rätt. Det är en rejäl känga till Svenskt Näringsliv som bekostad det lettiska företagets rättegångskostnader och som såg fallet som en chans att komma undan svenska kollektivavtal. Andra högerkrafter som vädrat morgonluft, till exempel centerpartiet lär också vara besvikna. Till den skaran hör sannolikt även Reinfeldt och Littorin, även om de aldrig skulle erkänna det. Moderaternas strategi att låta EU plocka sönder den svenska modellen, och slippa ta den konflikten själv, har åkt på ett ordentligt bakslag.

Att generaladvokaten ställer sig på fackets sida och talar mot social dumping är givetvis viktigt men det är inget värt om inte domstolen utslag går i samma riktning. Den möjligheten borde dock ha ökat rejält med utslaget. Mer om detta kan man läsa i Aftonbladetledarplats, Svd och i DN där Wanja Lundby-Wedin uttalar sig.

tisdag 22 maj 2007

Sent ska syndaren vakna

Inför valet svek folkpartiet sin socialliberala skäl, bla genom att göra upp om försämringar i socialförsäkringen. Sänkta ersättningsnivåer och sänkta tak gör att trygghetssystemen förlorar sin förmåga att ge trygghet och de tappar i legitimitet. I takt med att opinionssiffrorna rasar ihop tycks folkpartiet nu inse att något måste göras. Det är nog så man ska se dagens inlägg från Tobias Krantz (fp) på DN-debatt, där han kräver höjt tak ( eller högre bidrag för höginkomsttagare som de borgerliga kallat sådana förslag under senare år). Det är förvisso bra att Krantz visar att den politik regeringen bedriver är djupt problematisk och felaktig men man kan ändå inte ungå att tycka att det är lite sent påtänkt. Krantz har personligen och för bara någon månad sedan försämrat den försäkring han nu tycker är så viktig. Mer om detta kan man även läsa på Svd.
måndag 21 maj 2007

Förmögenhetsskatt känsligt ä(m)ne

Kvällens möte med kommunfullmäktige blev långt. I en debatt råkade jag jämföra regeringens äldresatsning ( på en dryg miljard vilket är detsamma som s-regeringen redan beslutat om) med borgarnas sänkning av förmögenhetsskatten, som kostar 5 gånger så mycket. Det fick en av moderaternas ledamöter att gå hem i ilska över att ordförande inte klubbade av mig eftersom förmögenhetsskatten inte hörde till "saken". Tänk att orättvisa skattesänkningar inte ens får nämnas utan att moderater blir tvärförbannade...

En dag på hemmaplan

Måndagar är hemmadagar när man är riksdagsledamot. Idag är jag i Katrineholm och försöker hinna med så mycket som möjligt. På förmiddagen har jag varit på Polisen, jag lunchade med KS-ordföranden och är nu på väg till Sörmlands Sparbank. Därefter ska jag förbi partiexpeditionen innan kvällens möte med kommunfullmäktige drar igång.

Tycker att det är viktigt att hinna vara hemma och plocka upp frågor och synpunkter som man kan ta med till riksdagsarbetet. Hos polisen diskuterades till exempel styrnings- och rekryteringsfrågor samt hotet om en nedlagd tingsrätt som skulle tvinga polisen i min region att bli transporttjänst i stället för att förhindra och utreda brott. Något att ta upp med Beatrice Ask. Men nu väntar banken. Blir kul att se vad som händer där efter klockan 3…

söndag 20 maj 2007

Dagens Grattis


Dagens Grattis går till Wanja Lundby Wedin som ska väljas till ordförande för Europafacket. Det är förstås ett stort erkännande för Wanja som är en oerhört duktig person men också till den svenska fackföreningsrörelsen med LO i spetsen. Svenska fack är en föregångare i ett internationellt perspektiv och lyckas förena samhällsnytta med medlemsnytta, vilket inte minst beror på att så många är fackligt anslutna. Att regeringen gör sitt bästa för att underminera den positionen är en annan sak. Mer om valet kan man läsa på DN.

lördag 19 maj 2007

Frågestund med Anders Borg

Här kommer min senaste fråga till Anders Borg i torsdagens muntliga frågestund.

Herr talman! Den borgerliga regeringen har ju bestämt sig för att avskaffa förmögenhetsskatten. Det görs utan att den förändringen finansieras. Därmed bryter Anders Borg mot det löfte som gavs i valrörelsen om att skattesänkningar skulle finansieras.
Alla ”normala” inkomsttagare har själva fått betala för sina skattesänkningar genom höjda avgifter till exempel till a-kassan, genom nya skatter som till exempel den på trafikförsäkringen eller genom försämrad trygghet och sänkta ersättningsnivåer. Men när de rikaste svenskarna ska få hundratusentals eller till och med miljoner kronor i sänkt skatt per person – det är faktiskt 200 svenskar som får en så stor skattesänkning – behöver det inte finansieras. Jag undrar vad finansministern vill göra åt den här orättvisa politiken.

Vill ni läsa mer om svar och följdfråga finns det på riksdagen.se

torsdag 17 maj 2007

Inget ruter i Reinfeldt som åker smålskjuts i USA

TTs Owe Nilsson skrev en intressant analys om Reinfeldts amerikaresa. Rubriken ”Reinfeldt åkte snålskjuts i USA” är huvudet på spiken. Statsministern har i flera dagar lapat i sig amerikanskt beröm över svenska framgångar i klimat och miljöfrågor på ett otroligt fräckt sätt. De flesta av de åtgärder som gjort att Sverige ligger i framkant har Reinfeldt och moderaterna varit emot när de genomfördes och några nya skarpa förslag syns inte till från regeringen. Owe Nilsson skriver bl a att ”Det bör ha varit en närmast schizofren upplevelse att sitta i den amerikanska kongressens särskilda utskott för klimathotet och skryta över de senaste decenniernas svenska klimat- och miljöpolitik”.

Jag tycker att det är bra om moderaterna blir ett miljöparti och det vore onekligen bra om Sverige under nästa ordförandeskap i EU knyter ihop en stor klimatuppgörelse där även USA och Kina finns med. Ändå går det inte att frigöra sig från känslan av att Reinfeldts engagemang är mest handlar om plastig PR. Men det klart, det var sannolikt trevligare för Reinfeldt att åka till USA och prata om framgångar som socialdemokraterna i Sverige levererat än att ta upp frågor om dödstraff, Irak och Guantanamo. Då hade nog George W Bush inte hyllat hans ledarskap, trots att det faktiskt hade visat oss här i Sverige att det var ruter i Reinfeldt. Nu framstår han mer som en snyltare utan riktigt kurage.

onsdag 16 maj 2007

Borgerligt alkoholdilemma

Idag har de borgerliga partierna ett internt seminarium om alkoholskatter. Det kan nog gå åt. Moderaterna och centerpartiet i riksdagens skatteutskott har varit väldigt tända på att sänka ölskatten och därmed - med EUs logik - även vinskatten. Uppenbarligen hade de lyckats övertala även folkpartister och kristdemokrater i utskottet. Men sedan blev det uppenbarligen stopp i maskineriet när andra delar borgerligheten vaknade till, bl a folkhälsoministern. I veckan som kommer ska alkoholskatterna återigen upp på utskottets bord och måhända är det därför de har seminariet idag. Själv har jag min uppfattning klar, idagsläget behövs inga sänkta alkoholskatter, inte minst eftersom införseln från andra länder minskat på senare tid enligt SORADs undersökningar. Det blir intressant att se vad borgarna kommer fram till.

Borgs nya miljonärer

Att ta bort förmögenhetsskatten är inget Anders Borg trivs så värst bra med. Strax innan de borgliga partiledarna presenterade bortagandet intervjuades Borg i Privata Affärer. Där sade han att regeringen tänker finansiera alla skattesänkningar och eftersom den här förändringen gynnade de rika insåg människor att det tog tid. Dagar senare körde partiledarna över sin finansminister och tar bort skatten för de förmögna utan att finansiera det. I en debatt jag hade med Anders Borg frågade jag efter hur många som får en miljon eller mer i sänk skatt och Borg sa att det var ca 200. Men han tycks inte vara särskilt glad över åtgärden. Det är inte konstigt. Om man försöker framstå som fördelningspolitiskt hygglig är det här rent kontraproduktivt. Kanske är det därför han är så upprörd i Expressen när han bemöter min kritik...?

tisdag 15 maj 2007

Ny bloggplats

Så har jag då flyttat min blogg till denna plats istället. Förhoppningsvis ska det dessutom få mig att blogga lite mer.

Lite skåpmat

Från min gamla blogg

Reinfeldt och Bush
Fredrik Reinfeldt har landat kan man se och höra i alla medier. I USA alltså. Statsministern ska bla tala klimatfrågor med George W Bush. Med tanke på miljöpolitik är moderaternas blinda fläck, blir det nog det mötet lite av att "en blind leder en blind". 3:20 PM [comment]

Trafikförsäkringen
Häromdagen ordnade socialdemokraterna i Skatteutskottet en utfrågning om regeringens förslag om skatt på trafikförsäkringen. De borgerliga ledamöterna vägrade att ordna en i utskottets regi så vi ordnade en egen. "Alla" berörda organisationer (utan finansdepartementet) var där och kritiken mot förslaget om en 32 procentig skatt på premien var hård. Precis som så många andra skatteförslag regeringen drivit igenom är det dåligt genomtänkt. Finansministern påstår att det här ska genomföras av trafiksäkerhetsskäl, trots att alla som överhuvudtaget befattat sig med frågan inser att det här förslaget inte gör ett dyft åt trafiksäkerheten. I bästa fall handlar det om ren ren budgetförstärkning (samtidigt som man har råd att ta bort förmögenhetsskatten) eller så är det bara ett första steg på väg mot en helt privatiserad sjukförsäkring. Och i allra värsta fall handlar det både ock. 2:48 PM [comment]
2007-maj-8

Perssons jobb
Göran Persson har fått ett nytt deltidsjobb. Det väcker reaktioner och uppmärksamhet. Jag tycker att det är en fråga som är intressant i denna historia, nämligen den om karenstid för före detta politiker. I riksbanken ser vi i fullmäktige till att de som sitter i direktionen, d v s riksbankcheferna, har en karenstid på ca 10 månader när dom slutar. De ska inte kunna gå till andra uppdrag där deras färska och exklusiva kunskap om penningpolitiken omedelbart ska kunna användas. Det är möjligt att ett liknande krav borde ställas på dem som varit statsråd. Visserligen har väl Persson måttlig nytta av att ha varit sosse-statsminister när vi har en borgerlig regering men det finns andra, till exempel Björn Rosengren, som visar på behovet. Göran Persson har dessutom på egen hand sett till att det finns en rejäl period mellan hans statsministertid och dagen då han går in i nya uppdrag. I GPs fall handlar det om ungefär 10 månader vilket alltså blir ungefär den tid som gäller för riksbankschefer. Att kritisera Persson för en alltför kort karenstid känns därför lite övermaga. Samtidigt är det intressant att notera att statsråd som valt att sätta sig själva i karens och inte direkt gått till andra uppdrag jagas i medierna för att de lever på skattebetalarnas bekostnad. Mediernas förhållningsätt till avgångna politiker är alltså inte alldeles lätt att förstå sig på. 4:47 PM [2 comments]
2007-apr-30

1 maj
Skriver på mina första majtal och nu återstår mest finputsningen. Har den stora äran att få tala i Hälleforsnäs och Flen, innan jag åker hem till Katrineholm och inleder talandet där. I Hälleforsnäs tänkte jag låta bli att prata om borgarna och fokusera på vår egen hemläxa och vår egen politik, blir intressant att se hur det fungerar. Men ett helt 1 maj utan ett rejält angrepp på den borgerliga regeringens orättvisa och oansvariga politik går förstås inte att klara så i Flen ska jag säga vad jag tycker om Borg och Reinfeldts påhitt. 5:39 PM [2 comments]
2007-apr-23

Leijonplågare
Så har då folkpartisterna gjort sig av med Lars Leijonborg. En lång mediaplåga är därmed över. Jag tänkte inte ha så många synpunkter på fp-ledaren men jag måste säga att upplägget är märkligt. Först mobbar man ut den partiledare man har, sedan försöker man hitta hans efterträdare.(Dessutom blev det den mobbade som fick flytta på sig.) När sedan Aktuellt får Leijonborg till studion hetsar reportern över intervjun med några snabba frågor för att sedan jäkta över till Mats Knutsson som ska analysera det hela. Efter drygt 10 år som partiledare kunde väl Leijonborg ha fått lite mer respekt än att efter några idélösa frågor bli dissekerad av medias självutnämnda experter. Men spelet och mediedramaturgin är förstås oerhört mycket intressantare än vad den riktiga människan har att säga. Leijonplågare är de allihopa. 9:42 PM [2 comments]
2007-apr-19

Makalöst Reinfeldt
Lyssnade av KUs förhör med Reinfeldt medan jag skrev på några texter på mitt rum idag. Den mest häpnadsväckande kommentaren från statsministern var hans jämförelse mellan Carl Bilds oljeresa till Sudans diktator å den enas sidan och att Jan Eliasson följt med Olof Palme på en medlarresa till Iran-Irak och då träffade Saddam Hussein. Eliasson och Palme skulle medla fram fred i en ohygglig konflikt medan Bildt skulle tjäna oljepengar tillsammans med Lundin i ett område där det pågår folkmord. Något olika inriktning tycker nog de flesta, men inte Reinfeldt. 12:34 PM [1 comment]
2007-apr-11

Kul proppläsning
Läser just proppen om hushållsnära tjänster. Riktigt humoristiskt delvis. Regeringen skriver till exempel att man ska få avdrag för att flytta på möbler men inte för att sätta ihop dem. Det är okej att få häcken klippt med avdrag men inte fruktträden. Det är som gjort för fusk och krångel. Dessutom är det intressant att man inte behöver köpa tjänster i Sverige för att få avdrag. Den familj som har sommarhus vid medelhavet kan köpa tjänsterna i detta hus och få upp till 100 000 kronor i sänkt skatt. Vettigt? Nej! 12:02 PM [1 comment]
2007-apr-4

Och så blev den ännu mer osmaklig
Regeringens förslag om skatteavdrag för hushållstjänster är orättvist och ökar klyftorna. Om pengarna som nu går till höginkomsttagarna istället användes i välfärden skulle de räcka till 4 000 anställda i förskolan och äldreomsorgen eller 26 000 utbildningsplatser. Nu blåser man istället pengarna på ytterligare förbättringar för de mest välbeställda. Tillsammans med övriga inslag i regeringens skattepolitik, t.ex. avskaffad förmögenhetsskatt och den nya fastighetsskatten, blir det väldigt tydligt vem som ska vinner och vilka som förlorar på en borgerlig regering. Rättvis fördelningspolitik är inte borgerlighetens starkaste gren. Även det här förslaget är utformat för att gynna höginkomsttagare. En familj med goda inkomster kan sänka sin skatt med 100 000 kronor om året medan de stora grupper som ändå inte har råd att köpa tjänsten blir utan. Det är en orimlig politik. 10:26 AM [2 comments]
2007-mar-28

Osmaklig skattepolitik
Regeringen fortsätter med sin orättvisa skattepolitik. Avskaffandet av förmögenhetsskatten är inget annat än en gåva till landets miljonärer. Istället för att använda det goda ekonomiska läget till välfärds- och rättvisereformer driver regeringen på för ökade klyftor. Regeringens förslag innebär i praktiken att de 10 rikaste svenskarna kan se fram emot att få i genomsnitt 15 miljoner kronor var i sänkt skatt. Samtidigt försämras ålderspensionen för förtidspensionärerna. Det är osmakligt. 9:26 AM [2 comments]

Giriga direktörer
Nu har de sagt ifrån. Direktörerna i Svenskt Näringsliv tycker att löneökningarna i handeln är för stora. För landets lågavlönade handelsanställda innebär avtalet ca 800 kronor mer i månaden, något som kan jämföras med de miljoner i höjda löner och bonusar som Svenskt Näringslivs egna direktörer kan räkna in. Det är givetvis rent stötande. Än mer anmärkningsvärt är att handelns arbetsgivare är beredda att skriva under uppgörelsen, branschen tycker sig kunna bära avtalet. Det är istället väktarrådet i Svenskt Näringsliv som hindrar dem från att skriva på. Nu är tydligen medlarna inkallade för att medla mellan de två parter som är överens. Kanske vore det bättre om medlarinsatsen sattes in mellan Handelns arbetsgivare och Svenskt Näringsliv? 9:25 AM [comment]
2007-mar-20

Nya klyftor
Lagrådet är väldigt kritiskt till regeringens lagförslag om hushållsnära tjänster. Domarna har synpunkter på otydligheter och gränsdragningsproblem. Men det är inte bara som lagstiftningsprodukt som förslaget är dåligt. Det är ett förslag som är extremt inriktat på höginkomsttagare. Tillsammans med jobbskatteavdraget, halverad förmögenhetsskatt och den sänkta skatten på stor dyra hus (men inte på små och billiga) driver regeringen fram nya klyftor och orättvisor. 1:22 PM [2 comments]
2007-mar-12
Absolut inga jobbgarantier
Den borgerliga regeringen ger inga garantier för att produktionen av Absolut Vodka fortsätter i Åhus med svensk råvara efter en privatisering av Vin & Sprit. Det kan man konstatera efter att ha läst statsrådet Mats Odells svar på en fråga från mig. Jag frågade både Odell och jordbruksminister Eskil Erlandsson om regeringen kan garantera att produktionen blir kvar i Sverige efter en privatisering av Vin & Sprit. Men enligt Mats Odell tar regeringen inte sådan hänsyn. Lite pinsamt blir det eftersom Eskil Erlandsson i början av mars skickade ut ett pressmeddelande om hur viktigt vodkan är för den svenska livsmedelsexporten. Det är uppenbarligen inget han framfört under regeringens arbete med att sälja ut statliga företag. Eller så brydde sig inte Odell och resten av regeringen om Erlandssons vurm för den svenska exporten av livsmedel. Rent generellt gäller att regeringens privatiseringar av företag riskerar utflyttning av jobb och det gäller självklart även Vin & Sprit. Odells svar på min fråga är ett bevis för att regeringen inte tar någon sådan hänsyn. Här gäller det att av ideologiska skäl privatisera så mycket man kan, utan att bry sig om svenska jobb. 1:26 PM [comment]
2007-mar-6
Amnesti?
Göran Hägglunds förslag att i samband med avskaffandet av förmögenhetsskatten ge personer som gömt stora förmögenheter utomlands amnesti är utmanande och visar tydligt på den borgerliga regeringens tydliga prioriteringar: de rika ska gynnas på bekostnad av dem som redan har det sämre. I borgarnas Sverige jagas småfolk som råkat få för mycket i bostadsbidrag med blåslampa för att varenda krona ska betalas tillbaka. Samtidigt anser Hägglund att rika personer som smitit från att betala skatt ska slippa straff genom införande av en skatteamnesti. Självklart ska lagen vara lika för alla. 4:36 PM [3 comments]
Göran Hägglunds förslag att i samband med avskaffandet av förmögenhetsskatten ge personer som gömt stora förmögenheter utomlands amnesti är utmanande och visar tydligt på den borgerliga regeringens tydliga prioriteringar: de rika ska gynnas på bekostnad av dem som redan har det sämre. I borgarnas Sverige jagas småfolk som råkat få för mycket i bostadsbidrag med blåslampa för att varenda krona ska betalas tillbaka. Samtidigt anser Hägglund att rika personer som smitit från att betala skatt ska slippa straff genom införande av en skatteamnesti. Självklart ska lagen vara lika för alla. 4:35 PM [comment]
2007-mar-5
Att blogga, eller inte blogga?
Har sett att det finns personer som har synpunkter på att jag ”bloggat från skatteutskottet”. Det skulle vara olyckligt, menar man, eftersom utskottets sammanträde är stängt och att det kan minska möjligheterna för oss ledamöter att diskutera fram bra lösningar. Men nu har jag inte bloggat från utskottet. Jag har inte refererat vad någon sagt på det slutna mötet utan konstaterat vad man dra för slutsatser av de beslut som fattats, t ex om en bordläggning av ett ärende som skulle avgöras. Jag har heller inte bloggat om de förslag till texter som utskottets ledamöter får i förväg. Fast det kanske är något man borde göra? 10:12 PM [comment]