måndag 14 april 2008

Borgs budget ökar klyftor och arbetslöshet

Regeringens vårbudget ger både ökade klyftor och ökad arbetslöshet. Anders Borg har slarvat bort en bra konjunktur på orättvisa skattesänkningar. Nu räknar regeringen desstuom med att kommuner och landsting får det sämre - vilket kommer att drabba välfärden. Trots det vidtar man inga åtgärder. När man dessutom vet att det moderatstyrda landstinget i Sörmland redan har stora underskott så blir man orolig för hur vården ska klaras i den delen av landet där jag bor. Nu har vi socialdemokrater ett par veckor på oss att presentera vårt alternativ. Vår budgetmotion måste självklart innehålla de investeringar i jobb, rättvisa och välfärd som regeringen väljer att avstå från.