torsdag 3 november 2011

Regeringens apotekshaveri

Att se till att medborgarna snabbt och enkelt får sin medicin till lägsta möjliga kostnad borde vara statens viktigaste uppgift på läkemedelsområdet. Allra viktigast borde vara att de som är svårast och oftast sjuka sätts i första rummet. Dessvärre har regeringens politik på området varit den omvända.

Därför är det nu hög tid för regeringen att ta problemen med apoteksavregleringen på allvar. Apoteksprivatiseringen har redan havererat. Avregleringen har lett till ökade kostnader för skattebetalarna genom att staten tillåtet apoteksföretagen att höja sina prispåslag, den så kallade handelsmarginalen. Samtidigt har tillgängligheten till läkemedel minskat för många eftersom lagerhållningen är dålig och apoteken inte hjälper patienterna med information om vara de kan få den istället.

Hittills har avregleringen genomförts med ideologiska skygglappar. Regeringen har drivit en politik som slarvat bort hundratals miljoner av medborgarnas pengar och den har lett till att klyftorna har ökat. Därför behövs en rejäl översyn och en omreglering. Det måste vara de sjuka medborgarnas intressen som prioriteras - inte de företag och riskkapitalister som nu ska tjäna pengar på apoteksmarkanden. Det är också det krav som jag framför i en motion till riksdagen.

Inga kommentarer: