fredag 9 september 2011

Regeringen utarmar Mälardalens Högskola

Mälardalens Högskola riskerar att förlora sin lärarutbildning i regeringens budgetproposition. Det är en oacceptabel utarmning av högskolan. Det borde vara självklart att utbildningar för yrkesgrupper såsom förskolelärare, lärare och sjuksköterskor finns i hela landet. Nästan alla som utbildas får dessutom jobb i regionen.

Den utarmning som regeringen nu aviserar beror på att man tidigare fördelat forskningsanslagen orättvist och i första hand till de gamla universiteten. Det är riktigt att kraven på den vetenskapliga grunden ska vara höga men då måste även Mälardalens Högskola få ta del. Vi har länge påtalat att den statliga forskningsfinansieringen för högskolan är pinsamt låg. Och nu tar Björklund sina egna tillkortakommanden till intäkt för att lägga ner lärarutbildningen på Mdh. Det är förjävligt.

Inga kommentarer: